TILIKAUDEN 2020 KOHOKOHDAT

TILIKAUDEN 2020 PÄÄKOHDAT

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2020 liikevaihto oli 0,15 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 1,57 miljoonaa euroa.
  • Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 3 Color Obstacle Rush –tapahtumaa; muut kaudelle suunnitellut tapahtumat siirrettiin vuodelle 2021 COVID-19-pandemiasta johtuen. 
  • Kaluston kehitys vielä julkaisemattoman “Projekti-2020” -tapahtumakonseptin osalta eteni pandemian aikana odotettua paremmin, ja sen myötä Rush Factorylle on muodostumassa uusi liiketoiminta-alue, jossa kalustoa ja palveluita vuokrataan myös muille toimijoille.

H2 2020 KATSAUS

Yhtiö järjesti vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla vuoden ainoat tapahtumat: kolme Color Obstacle Rush -tapahtumaa Suomessa. Liikevaihto H2:n aikana oli 0,138 miljoonaa euroa ja raportointikauden liiketappio 0,478 miljoonaa euroa. 

Lipunmyynti Color Obstacle Rush -konseptin kaudelle 2021 aloitettiin tunnustellen vuoden 2020 lopulla. Lipunmyynti eteni H2:n aikana vielä hitaasti ja seurasi tiiviisti uutisointia pandemiasta. Positiiviset uutiset, kuten rokotusten aloitus, näkyivät positiivisesti myynnissä. Vastaavasti tartuntojen noustessa ja rajoitusten kiristyessä lipunmyynti hidastui.

TILIKAUDEN 2019 PÄÄKOHDAT

Tilikauden 1.1-31.12.2019 liikevaihto oli 4,042 miljoonaa euroa. Käyttökate tilikaudella oli 10,5%. Tilikauden liikevoitto oli 310 tuhatta euroa. Kasvuinvestointien kustannukset (yhteensä n. 0,3 miljoonaa euroa) on kirjattu vuodelle 2019, jolloin nämä kustannukset laskevat vuoden 2019 käyttökatetta ja tulosta.

Color Obstacle Rush -konseptin lipunmyynti eteni suunnitellusti kevääseen 2019 asti jonka jälkeen lipunmyynti ei pysynyt tavoitellulla tasolla. Vuoden 2019 aikana järjestettiin 40 Color Obstacle Rush -tapahtumaa, 9 Rush Workout -tapahtumaa sekä 2 Duudsonit Funland -pilottitapahtumaa.
Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

H2 2019 KATSAUS

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla yhtiö järjesti 19 Color Obstacle Rush -tapahtumaa ja 2 Rush Workout -tapahtumaa. Perinteisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla olevat tapahtumat ovat pienempiä kooltaan kuin H1 aikana järjestettävät tapahtumat. Tämä näkyi tänäkin vuonna liikevaihdossa joka H2 2019 jaksolla oli 1.612 miljoonaa euroa. Hyvin alkanut lipunmyynti kaudelle 2019 ei pysynyt suunnitellulla tasolla jonka takia liikevaihto jäi hieman tavoitteesta. Tästä huolimatta COR-tapahtumat keräsivät vuoden 2019 aikana 119289 osallistujaa joka on COR-konseptin uusi kävijäennätys. Potentiaali COR-konseptilla näyttää näin ollen edelleen suurelta.

H2 aikana alkaa perinteisesti seuraavan vuoden lipunmyynti joka myynti ja ja markkinointistrategian hienosäädöllä lähti tälläkin kerralla käyntiin onnistuneesti. H2 aikana tehtiin myös valmistelevaa työtä uusien markkina-alueiden ja maiden avaamiseksi. Tämä työ on tulevaisuudessa kaikkien konseptien hyödynnettävissä ja jo kaudeksi 2020 avattiin Color Obstacle Rush -konseptille kolme uutta maata. Näiden kasvuinvestointien kustannukset näkyvät H2 2019 käyttökatteessa joka oli -0.172 miljoonaa euroa, H2 2019 liiketuloksen ollessa -0.225 miljoonaa euroa.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2021

Tapahtumien kysyntä pandemian jälkeen

Iso-Britannian myynti on maaliskuun 2021 aikana ollut erittäin lupaavaa maan hallituksen julkaiseman rajoitusten purkamissuunnitelman jälkeen. Myynti Iso-Britanniassa erityisesti maaliskuun 2021 aikana on ollut aiempien vuosien maaliskuun myyntiä suurempaa. Maaliskuun myynti on lähes verrattavissa yhtiön perinteisesti tammikuussa tapahtuvaan suurimpaan hintaportaaseen. 

Ostokäyttäytymisessä näkyy selvä yhteys positiiviseen uutisointiin esimerkiksi koronarokotusten alkaessa. Kysyntä yhtiön tapahtumille on edelleen siis vahvaa silloin, kun asiakkaat näkevät maassaan tapahtumien olevan pian taas mahdollisia. Kokonaisuudessaan myynti kauden 2021 tapahtumiin on kuitenkin vielä ollut normaalia talvikautta vähäisempää pandemian varjostaessa asiakkaiden ostopäätöksiä. Tämän vuoden tapahtumien myynnin aiempaa suurempi painottuminen lähemmäs tapahtumaa saattaa olla yksi pandemian aiheuttamista muutoksista lipunmyynnissä.

Yhtiön kävijämäärältään suurimmat tapahtumat ovat aina sijoittuneet kevääseen. Kauden 2021 kevään tapahtumat ja erityisesti suuret tapahtumat on nyt siirretty myöhemmäksi syksyyn. Riippuen eri maiden rajoitusten purun aikatauluista, siirto syksyyn mahdollistaa pidemmän myyntiajan ja suuremman todennäköisyyden tapahtuman järjestämisen onnistumiselle. Kausi 2021 alkaa näillä näkymin Iso-Britanniasta toukokuussa.

Kehitystoiminta

Strategian mukainen kehitys uusien konseptien ja kaluston osalta on edennyt pandemian aikana jopa odotuksia paremmin. Uuden “Projekti-2020” -tapahtumakonseptin kalustokehitys on avaamassa yhtiölle uutta liiketoiminta-aluetta, kaluston vuokrausta. Rushin ketterän liiketoimintamallin edut voivat muuttaa myös muiden tapahtumien järjestämisen toimintatapoja sekä ratkaista muidenkin alojen haasteita innovatiivisilla tavoilla. Uuden “Projekti-2020” -tapahtumakonseptin julkaisua tarkastellaan pandemiatilanteen edetessä. Aiemmin julkaistusta tiedosta poiketen yhtiö ei tule järjestämään täysimittaista kiertuetta “Projekti-2020” -konseptilla vuoden 2021 aikana, vaikka konsepti julkaistaisiinkin tämän vuoden aikana.  Koska julkaisua on jouduttu siirtämään pandemian takia, yhtiön vahvaan ennakkomyyntiin perustuvalle liiketoimintamallille tarvittavaa myyntiaikaa ei olisi riittävästi, jotta täysimittainen kiertue kannattaisi tämän vuoden aikana järjestää.

Covid-19-pandemia vaikuttaa vahvasti kaikilla yhtiön markkinoilla, ja eri maiden rajoitusten purkaminen on vielä epäselvää. Näin ollen on epävarmaa, milloin yhtiö pystyy järjestämään suunnitellut tapahtumat,  mikä aiheuttaa toimintaan epävarmuutta. Pandemian aiheuttamasta ennustettavuuden vaikeudesta johtuen yhtiö ei anna ohjeistuksia vuodelle 2021.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Covid-19-epidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna arviota vuoden 2021 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta.

Yhtiö tavoittelee edelleen lähivuosina 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen ollessa erinomaisella tasolla (25 – 35 %). Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä.