RUSH FACTORY OYJ

HALLINNOINTI

Rush Factory Oyj:n hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, First North -säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys.

Yhtiön hallinto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa operatiivisen toiminnan johtamisessa.