RUSH FACTORY OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Lataa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 12.04.2021

Rush Factory Oyj:n 12.04.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan viimeistään 26.4.2021 yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/sijoittajille/.


Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 1.697.157 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.


Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.


Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia
henkilöitä:

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Salo 2.3.2020 saakka
Hallituksen jäsen Mika Ali-Rantala 2.3.2020 saakka
Hallituksen jäsen Juho Ylimäki (puheenjohtaja 6.3.2020 lukien)
Hallituksen jäsen Heidi Mannila 28.9.2020 saakka
Hallituksen jäsen Riku Räsänen 28.9.2020 saakka
Hallituksen jäsen Marko Riionheimo 28.9.2020 lukien
Hallituksen jäsen Tero Vuorinen 28.9.2020 lukien
Toimitusjohtaja Markus Niemelä 28.9.2020 saakka, hallituksen jäsen 28.9.2020 lukien
Toimitusjohtaja Mika Metsämäki 28.9.2020 lukien

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.608.507 osaketta vastaten noin 68,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.608.507 ääntä vastaten noin 68,34 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 1.608.507 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakkoäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille edellä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2020.


Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle maksettaisiin hallitustyöskentelystä palkkiona 4.000 euroa vuodessa kullekin ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa vuodessa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.674.927 ääntä vastaten 98,59 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 22.230.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen.


Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.674.927 ääntä vastaten 98,59 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 22.230.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.


Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että Rush Factory Oyj:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 71,17 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun kestävällä toimikaudelle Juho Ylimäki, Markus Niemelä, Marko Riionheimo ja Tero Vuorinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.674.927 ääntä vastaten 98,59 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 22.230.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun kestävällä toimikaudelle Juho Ylimäki, Markus Niemelä, Marko Riionheimo ja Tero Vuorinen.


Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.


Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 235.350 osaketta, joka vastaa 10 prosenttia osakekannasta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.697.157 osaketta vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 1.697.157 ääntä vastaten noin 72,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 1.697.157 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 235.350 osaketta, joka vastaa 10 prosenttia osakekannasta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Hallituuksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Ylimäki.