RUSH FACTORY OYJ

avainluvut

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Osakekohtaisiin tunnuslukuihin sisältyvä edellisen tilikauden tulos on oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (epäsuora)

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

* Tilintarkastettu
Vertailutietoa H1:n osalta Yhtiöllä ei ole esittää, koska ensimmäinen tilikausi on 20.6.2018-31.12.2018.

PUOLIVUOTISKATSAUS H1 2019

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

* Tilintarkastettu
Vertailutietoa H1:n osalta Yhtiöllä ei ole esittää, koska ensimmäinen tilikausi on 20.6.2018-31.12.2018.

TULOSLASKELMA 31.12.2018

1Rush Factory -konsernin pro forma -tuloslaskelman puolen vuoden mittaiselta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat, josta edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen laskutus on eliminoitu. Yhtiö on koonnut nämä pro forma -taloudelliset tiedot ja esittänyt ne havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan tilannetta, jossa nykymuotoinen Rush Factory -konserni olisi muodostunut 1.1.2018. Rush Factory Oyj:n tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien näiden yhtiöiden johdon laatimaa tuloslaskelmaa ja tasetta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018. Rush Factory Oyj:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 20.6.-30.6.2018 ja taseesta 30.6.2018 sekä Funrun Finland Oy:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 sekä taseesta 30.6.2018 on julkistettu 12.10.2018 päivätyt kertomukset tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.

2Tilikausilta 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 on esitetty tuloslaskelmista vertailutietohavainnollistus, missä nykyinen Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Näihin vertailutietohavainnollistuksen vertailukelpoisiin tuloslaskelmatietoihin sisältyvät Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd:n tuloslaskelmat sekä kesäkuussa 2018 muodostetun konsernirakenteen ulkopuolelle jääneen Varitalent Ltd Oy:n tuloslaskelmat kyseisen yhtiön vuosina 2016 ja 2017 tuottamien Suomen ja Ruotsin tapahtumien osuudelta (ns. carve out –tuloslaskelma). Tilikauden 2018 alusta alkaen edellä kuvatut yhtiöt sekä Suomen ja Ruotsien tapahtumien tuottamisen liiketoiminta sisältyvät kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018 muodostetun konsernin tytäryhtiöihin. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.

TASE 31.12.2018

1Johdon laatiman Rush Factory -konsernin taseen 30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd taseet, mistä edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen osakeomistus ja laskutus on eliminoitu. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien näiden yhtiöiden johdon laatimaa tuloslaskelmaa ja tasetta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018. Johdon laatimasta Rush Factory Oyj:n emoyhtiön ja konsernin taseesta on julkistettu 12.10.2018 päivätty kertomus tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.