RUSH FACTORY OYJ

RUSH FACTORY SIJOITUSKOHTEENA

Rush Factoryn uniikit, kansainväliset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja ainutlaatuisia elämyksiä asiakkailleen vuodesta 2015 alkaen.

Asiakastyytyväisyyden keskiarvot ovat erinomaisia, ja yhtiö on tehnyt samalla kiitettävää tulosta taloudellisesti: vuoden 2019 H1 (1.1-30.6) liikevaihto oli 2,412 M € ja käyttökate 0,596 M €.

Arvioimme tilikauden 2019 tilikauden liikevaihdon olevan 4.4 – 5.1 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa. Vaihteluväli aiheutuu mm. Color Obstacle Rush – kiertueen loppuvuoden lipunmyynnin määrästä sekä talvikauden 2019-2020 uusien tapahtumien lopullisista ajankohdista. Talven 2019-2020 tapahtumien valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja lopulliset päätökset niiden ajoituksesta tehdään syksyn 2019 aikana. Mikäli vuodenvaihteen tienoille kaavaillut tapahtumat ajoittuvat pääosin vuoden 2020 puolelle, se saattaa vaikuttaa 2019 tavoitteiden toteutumiseen.
35000
OSALLISTUJAA VUODESTA 2015
0
JÄRJESTETTYÄ TAPAHTUMAA
1 .0
MILJ. LIIKEVAIHTO H1 2019
0 %
KÄYTTÖKATE % 2019

RUSH FACTORYN VAHVUUDET

1.

Ainutlaatuinen liiketoimintamalli ja strategia

Ulkoistaminen on muotia. Meille ensisijaisen tärkeää on, että kaikki keskeiset toiminnot suoritetaan talon sisällä. Silloin voimme synkronoida eri osa-alueet, optimoida, oppia ja kehittää yhtiötä kokonaisuutena. Tämä on paitsi perustamme hyvälle kannattavuudelle, mutta antaa meille myös ainutlaatuisen edun tapahtuma-alalla, jossa on varsin vakiintuneet toimintamallit ja kaikilla samat kilpailuvaltit.

2.

Optimoitu logistiikka ja innovatiivinen kalusto

Liiketoimintamallimme tehokkaaseen toteuttamiseen ei käytännössä ole saatavilla valmista kalustoa. Olemme kehittäneet etenkin tapahtumien nopeaan rakennukseen, purkuun ja sen läpiviemiseen useita kymmeniä uusia laitteita. Nämä mahdollistavat tapahtumien toteuttamisen hyvin pienellä rakennustiimillä ja sopivat käytettäviksi juuri sellaisessa maastossa, missä niitä tarvitsemme. Koska kalusto on suunniteltu juuri meidän tarpeisiin, se myös pakkautuu hyvin pieneen tilaan, joka säästää huomattavasti logistiikkakuluissa.

3.

Omalaatuiset ja monistettavat tapahtumakonseptit

Kasvuodotuksemme lähivuosina perustuvat suurimmalta osalta uusien tapahtumakonseptien lanseeraukseen vanhojen koseptien jatkaessa toimintaansa normaalisti. Liiketoimintamallimme edut innovaatioineen ovat hyödynnettävissä ja perustana kaikille uusille projekteille. Osa uusista tapahtumakonsepteista voidaan yhdistää olemassa oleviin konsepteihin, jolloin kaluston käyttöaste nousee.

4.

Vahva digimarkkinoinnin osaaminen

Markkinointitiimimme on hyvin tiiviisti mukana uusia tapahtumakonsepteja ja varsinaista tapahtumasisältöä suunniteltaessa. Hyvä vuorovaikutus on ensisijaisen tärkeää, ja sillä saavutetaan tapahtuma/konsepti, joka on helposti markkinoitavissa, näyttävä ja tehokas toteuttaa sekä kaupallisesti kannattava.

5.

Elämystalouden kasvu ja yhtiön riippumattomuus yleisestä markkinatilanteesta

Tämänhetkinen globaali markkinatrendi vapaa-ajan viettämisessä liittyy kulutuskäyttäytymisen muutokseen ja kuluttajakäyttäytyminen onkin siirtynyt tavaroiden ostamisesta elämyksiä ja kokemuksia tuottavien palveluiden kuluttamiseen. Rush Factory tarjoaa pelkän tuotteen tai palvelun sijaan asiakkailleen unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä, sillä vapaa-ajan markkinat, etenkin elämystalouden toimiala on kasvava ja monipuolinen toimiala.

VALITUT TALOUDELLISET LUVUT

Liikevaihto puolivuotiskaudella H1 2019 oli 2,412 miljoonaa euroa, jossa näkyy päällimmäisenä Color Obstacle Rush -konseptin suosio erityisesti Saksassa, Ranskassa, Englannissa ja Ruotsissa. Vuoden 2018-19 aikana tehdyt panostukset liiketoiminnan uudelleenorganisointiin ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen mm. uusilla teknisillä ratkaisuilla sekä usean tapahtumakonseptin yhtäaikaiseen kehittämiseen ovat tuottaneet tulosta, ja käyttökate on tavoitellulla, erinomaisella tasolla ollen 24,7 %, 0,595 miljoonaa euroa. Liikevoitto raportointikaudella oli 0,534 miljoonaa euroa.