RUSH FACTORY OYJ

SIJOITTAJILLE

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 2018

Tilikauden kohokohta oli Rush Factory Oyj:n listautuminen Nasdaq First North Finland markkinapaikalle 16.11.2018. Emoyhtiö laski liikkeelle 386.831 uutta osaketta keräten 1.547.324,00 euroa uutta pääomaa.

Tilikauden 20.6.-31.12.2018 liikevaihto oli 1,027 miljoonaa euroa. Käyttökate tilikaudella oli -51%. Tilikauden liikevoitto oli -345 tuhatta euroa. Listautuminen aiheutti kertaluontoisena kustannuksena 0,4M € joka on kirjattu rahoituskuluihin.

Tilikauden tunnuslukuihin vaikuttaa tapahtumakauden päättyminen kesken tilikauden sekä

2018 strategian mukainen Color Obstacle Rush -tapahtumamäärän vähentäminen henkilöresurssien vapauttamiseksi uusien tapahtumakonseptien kehitystyöhön ja pilotointiin. Näistä syntyi odotetusti uusia kulueriä ja kokonaislipunmyynti väheni.

Yhtiö järjesti poikkeuksellisen tilikauden aikana yhteensä 22 tapahtumaa, 14 Color Obstacle Rush tapahtumaa ja 8 testitapahtumaa Rush Workout -konseptilla. Kevään ja alkukesän tapahtumat ovat suurempia verrattuna loppukesän tapahtumiin joka näkyy myös liikevaihdossa. Rush Workout -konseptin testaus näytti tapahtuman toimivan parhaiten keskellä viikkoa. Näin ollen Rush Workout -tapahtumat kaudelle 2019 onkin yhdistetty Color Obstacle Rush -kiertueelle, viikonloppuna järjestettävien Color Obstacle Rush -tapahtumien väleihin. Rush Workout -tapahtumia järjestettiin tilikauden aikana vain Suomessa, uusien konseptien testausstrategian mukaisesti.

Rush Factoryn vertailuhavainnollistuksessa esitetty vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2017 oli n. 4,1 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) n. 1,4 miljoonaa euroa (noin 34 % liikevaihdosta) ja vertailukelpoinen tulos 1,2 miljoonaa euroa (noin 30 % liikevaihdosta). Käyttökatteen vahva taso suhteessa liikevaihtoon on vaikuttanut Color Obtacle Rush -tapahtuman kysynnän kasvu ja vahva kansainvälinen laajentuminen.

 

OHJEISTUS VUODELLE 2019

Strategian mukainen kehitys etenee suunnitellusti. Kauden 2019 Color Obstacle Rush tapahtumien lipunmyynti on jo nyt ylittänyt vuoden 2018 kokonaislipunmyynnin. Arvioimme liikevaihdon tilikaudella 2019 asettuvan 4.4 – 5.1 miljoonaan euroon, käyttökatteen ollessa 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa, riippuen lähinnä talvikauden 2019-2020 tapahtumien ajankohdista.

Color Obstacle Rush -tapahtumien lisäksi yhtiön uusista tapahtumakonsepteista koko perheelle suunnatun Duudsonit Funland -pilottitapahtumien lipunmyynti on alkanut niinikään lupaavasti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Rush Factoryn tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonaan euron liikevaihto vuonna 2020 siten, että Yhtiön kannattavuus säilyy erinomaisella tasolla (EBITDA 25­­ – 35 %:n välillä). Rush Workout, lanseerattiin vuonna 2018 ja tapahtuman ensimmäinen kiertue toteutetaan vuoden 2019 aikana. Vuonna 2019 Rush Workout tulee osaksi Yhtiön Color Obstacle Rush -kiertuetta jakaen kiertueen kiinteitä kustannuksia, lisäten kiertueen tapahtumien kokonaismäärää ja luo näin pohjaa Yhtiön uudelle kasvulle. Lisäksi vuonna 2019 testataan uutta koko perheelle suunnattua Duudsonit Funland -tapahtumakiertuekonseptia.

Rush Factory on kasvuvaiheessa oleva yhtiö ja on aikaisemmin kertonut että yhtiö ei jaa osinkoa. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät sen sallivat, osingonmaksua voidaan kuitenkin harkita.

*Luvut ovat vertailukelpoisia lukuja. Tilikauden 2017 tuloslaskelman tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Näihin vertailutietohavainnollistuksen vertailukelpoisiin tuloslaskelmatietoihin sisältyvät Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd:n tuloslaskelmat sekä kesäkuussa 2018 muodostetun konsernirakenteen ulkopuolelle jääneen Varitalent Ltd Oy:n tuloslaskelmat kyseisen yhtiön vuosina 2016 ja 2017 tuottamien Suomen ja Ruotsin tapahtumien osuudelta (ns. carve out –tuloslaskelma). Tilikauden 2018 alusta alkaen edellä kuvatut yhtiöt sekä Suomen ja Ruotsien tapahtumien tuottamisen liiketoiminta sisältyvät kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018 muodostetun konsernin tytäryhtiöihin. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.