RUSH FACTORY OYJ

SIJOITTAJILLE

TAMMI-KESÄKUUN 2019 PÄÄKOHDAT

  • Raportointikauden 1.1.-30.6.2019 liikevaihto oli 2,412 miljoonaa euroa.
  • Käyttökate raportointikaudella oli 0,596 miljoonaa euroa, joka on 24,7 % liikevaihdosta.
  • Raportointikauden liikevoitto oli 0,534 miljoonaa euroa.
  • Yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 järjestetyn Color Obstacle Rush – juoksutapahtumakiertueen suosio on noussut lähes kaikilla päämarkkina- alueilla Euroopassa, ja vuodesta 2019 on tulossa osallistujamäärältään konseptin kaikkien aikojen suurin.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Strategian mukainen tuotanto- sekä prosessikehitys etenee suunnitellusti.
Arvioimme tilikauden 2019 tilikauden liikevaihdon olevan 4.4 – 5.1 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa. Vaihteluväli aiheutuu mm. Color Obstacle Rush – kiertueen loppuvuoden lipunmyynnin määrästä sekä talvikauden 2019-2020 uusien tapahtumien lopullisista ajankohdista. Talven 2019-2020 tapahtumien valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja lopulliset päätökset niiden ajoituksesta tehdään syksyn 2019 aikana. Mikäli vuodenvaihteen tienoille kaavaillut tapahtumat ajoittuvat pääosin vuoden 2020 puolelle, se saattaa vaikuttaa 2019 tavoitteiden toteutumiseen.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 2018

Tilikauden kohokohta oli Rush Factory Oyj:n listautuminen Nasdaq First North Finland markkinapaikalle 16.11.2018. Emoyhtiö laski liikkeelle 386.831 uutta osaketta keräten 1.547.324,00 euroa uutta pääomaa.

Tilikauden 20.6.-31.12.2018 liikevaihto oli 1,027 miljoonaa euroa. Käyttökate tilikaudella oli -51%. Tilikauden liikevoitto oli -345 tuhatta euroa. Listautuminen aiheutti kertaluontoisena kustannuksena 0,4M € joka on kirjattu rahoituskuluihin.

Tilikauden tunnuslukuihin vaikuttaa tapahtumakauden päättyminen kesken tilikauden sekä

2018 strategian mukainen Color Obstacle Rush -tapahtumamäärän vähentäminen henkilöresurssien vapauttamiseksi uusien tapahtumakonseptien kehitystyöhön ja pilotointiin. Näistä syntyi odotetusti uusia kulueriä ja kokonaislipunmyynti väheni.

Yhtiö järjesti poikkeuksellisen tilikauden aikana yhteensä 22 tapahtumaa, 14 Color Obstacle Rush tapahtumaa ja 8 testitapahtumaa Rush Workout -konseptilla. Kevään ja alkukesän tapahtumat ovat suurempia verrattuna loppukesän tapahtumiin joka näkyy myös liikevaihdossa. Rush Workout -konseptin testaus näytti tapahtuman toimivan parhaiten keskellä viikkoa. Näin ollen Rush Workout -tapahtumat kaudelle 2019 onkin yhdistetty Color Obstacle Rush -kiertueelle, viikonloppuna järjestettävien Color Obstacle Rush -tapahtumien väleihin. Rush Workout -tapahtumia järjestettiin tilikauden aikana vain Suomessa, uusien konseptien testausstrategian mukaisesti.

Rush Factoryn vertailuhavainnollistuksessa esitetty vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2017 oli n. 4,1 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) n. 1,4 miljoonaa euroa (noin 34 % liikevaihdosta) ja vertailukelpoinen tulos 1,2 miljoonaa euroa (noin 30 % liikevaihdosta). Käyttökatteen vahva taso suhteessa liikevaihtoon on vaikuttanut Color Obtacle Rush -tapahtuman kysynnän kasvu ja vahva kansainvälinen laajentuminen.

 

OHJEISTUS VUODELLE 2019

Kauden 2019 Color Obstacle Rush tapahtumien lipunmyynti on jo nyt ylittänyt vuoden 2018 kokonaislipunmyynnin. Arvioimme liikevaihdon tilikaudella 2019 asettuvan 4.4 – 5.1 miljoonaan euroon, käyttökatteen ollessa 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa, riippuen lähinnä talvikauden 2019-2020 tapahtumien ajankohdista.

Color Obstacle Rush -tapahtumien lisäksi yhtiön uusista tapahtumakonsepteista koko perheelle suunnatun Duudsonit Funland -pilottitapahtumien palaute on ollut kannustavaa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Vuonna 2018 asetetut taloudelliset tavoitteet tulevat näillä näkymin jakautumaan vuosille 2020 ja 2021. Aikaisemmin ilmoitettu tavoite oli vuonna 2020 12 miljoonan euron liikevaihto, käyttökatteen pysyessä erinomaisella tasolla (25 – 35%). Odotamme seuraavalta julkaistavalta tapahtumakonseptilta edelleen samaa taloudellista suoriutumista, mutta ensimmäisten tapahtumien ajoittuminen tulee jakautumaan vuosille 2020 ja 2021 joka siirtää tavoitellun liikevaihdon toteutumista. Jotta kasvu voidaan toteuttaa tavoitellulla kannattavuustasolla, on aikataulua venytetty pidemmäksi. Tällä saadaan kalustokehityksessä huomioitua useiden, eri vuodenaikaan sijoittuvien, tapahtumakonseptien tarpeet. Samalla myös valmistettavan kaluston käyttöaste paranee merkittävästi.

Rush Factory on kasvuvaiheessa oleva yhtiö ja on aikaisemmin kertonut että yhtiö ei jaa osinkoa. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät sen sallivat, osingonmaksua voidaan kuitenkin harkita.

PUOLIVUOTISKATSAUS H1 2019